Per a qualsevol consulta de menjador es pot contactar amb el Sr. Fernando, responsable.

menú de dia 26 de setembre

menú de dia 22 de setembre