A la nostra escola és important

Relació amb les famílies

Basada en una col·laboració estreta i a través del seguiment individual

Atenció a la diversitat

Personal, cultural i acadèmica a través de  la innovació pedagògica

Noves metodologies

Que permetin fomentar les relacions interpersonals i desenvolupar l’aprenentatge

Formació integral

A on els alumnes reben una bona preparació acadèmica i competencial, donant sentit a la seva existència amb una visió positiva de la vida

Valors franciscans

Educam des d’una ètica franciscana a on l’ecologia, la fraternitat, la misericòrdia i el perdó són la base de totes les nostres decisions


Informació de interés


Darreres publicacions