A la nostra escola és important

Relació amb les famílies


Basada en una col·laboració estreta i a través del seguiment individual

Atenció a la diversitat


Personal, cultural i acadèmica a través de  la innovació pedagògica

Noves metodologies


Que permetin fomentar les relacions interpersonals i desenvolupar l’aprenentatge

Formació integral


A on els alumnes reben una bona preparació acadèmica i competencial, donant sentit a la seva existència amb una visió positiva de la vida

Informació d’interès

Darreres publicacions