El terme “Pastoral” fa referència directa al Pastor, JESUCRIST, qui vetlla per tots i cadascun dels integrants del seu ramat, en els qui es reflecteix l’amor del Pare, creador de tot.

Per aquest motiu, el Departament de Pastoral del Col·legi La Porciúncula  vol ser l’animador de la vida espiritual de tota la Comunitat Educativa, estant present en cadascuna de les etapes formatives, acompanyant als alumnes en la seva vida escolar, ajudant-los a créixer en la triple dimensió personal, social i transcendent.

Per a això, i entorn dels Franciscans de la TOR, el Departament de Pastoral està format per un grup de professors i religiosos , representants de tots els nivells educatius que, des del seu compromís de fe i el seu testimoniatge, programen, animen i avaluen totes les activitats que es plantegen.

En conseqüència, el nostre objectiu no és un altre que col·laborar que els nostres alumnes integrin en la seva formació els valors cristians de l’ECOLOGIA, la FRATERNITAT, la MISERICÒRDIA i el PERDÓ, que en un futur els farà treballar per una societat més justa. Tot això segons l’exemple de Sant Francesc d’Assís.

 Membres del departament de pastoral, curs 2023/2024

Responsable Equip: Fr. Manuel Romero TOR mromero@laporciuncula.org Coordinació: Carmen Álvarez pastoral@laporciuncula.org Coloma (E. Infantil) Maria Cifre (E. Primària) Marga Salas (ESO)

Departament Inés Feliu (Catequesis) J. Isern (Religió) Carmen Sánchez (Prejufra) Ana Arrabé (Confirmació)

Activitats pastorals Albert (Prejufra E. Primària) Cati Salvá (Convivències ESO)

Blog dels Col.legis Franciscans TOR

Confirmació

1ª Comunió

Per 2n de primària.