Informacions de principi de curs 20/21:

A Educació Secundària oferim:

  • – Atenció a la diversitat: Desdoblaments i suports dins l’aula, atenció als nouvinguts, pla d’actuació als alumnes amb Necessitats Educatives.
  • – Noves Tecnologies aplicades a l’educació: sessions a l’aula d’informàtica, sobretot a l’àrea de Tecnologia.
  • – Excursions al primer i tercer trimestre.secundaria
  • – Viatge a final d’etapa (4t d’ESO) .
  • – Viatges de l’àrea de Llengües Estrangeres.
  • – Sortides culturals.
  • – Assistència a representacions teatrals.
  • – Viure i conèixer les tradicions i els costums propis de les nostres illes.
  • – Activitats diverses al llarg del curs: concert de Nadal, festa de Sant Antoni, Carnaval, dia del llibre, Festa de graduació i diada de la ciència i la cultura i diada esportiva.
  • – Campanyes: neteja setmanal de patis, participació en campanyes solidàries (campanya del rebost per Nadal i recollida de material per enviar a països necessitats).
 • – Activitats extraescolars ofertades per l’escola i per l’APA.