A educació infantil duim a terme una metodologia basada en un enfocament constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge on l’infant és el principal protagonista i el mestre serveix de guia en el procés d’adquisició dels coneixements. Es promou un aprenentatge significatiu de la lectura i escriptura basat en els coneixements previs i interessos dels alumnes respectant individualment els seus ritmes d’aprenentatge.

aula de infantil

Dins l’horari lectiu realitzam tallers d’experimentació, sortides i visites culturals, teatre, hort escolar, danses, cuina, plàstica… tenint en compte la nostra pròpia cultura popular amb l’objectiu de què l’infant pugui viure i conèixer les tradicions i costums propis de les nostres Illes.

El desenvolupament psicomotor és important durant tot el cicle d’infantil. Oferim possibilitats de joc, de moviment, relació i expressió a través de les sessions de psicomotricitat.

A través del treball per racons, els agrupaments flexibles (internivells), els desdoblaments i els grups de reforç es pretén atendre la diversitat de l’alumnat de forma constant.

Amb el projecte FIlosofia 3/18 els nins i nines aprenen a pensar i a comunicar-se amb els altres de manera entretinguda i motivadora.

Les noves tecnologies aplicades a l’educació són part de la jornada escolar i mentre la

meitat de la classe realitza altres activitats, els altres aprenen a manejar un ordinador.

L’aprenentatge d’Anglès s’inicia a partir dels 3 anys de manera que ja des de ben petits comencen a reconèixer, escoltar i comunicar-se amb anglès afavorint l’adquisició de nous aprenentatges.