Procés d’escolarització curs 24-25 per a alumnes nous

Presentació de sol·licituds
Llistes provisionals
Reclamacions
Llistes definitives
Matriculació a infantil
Matriculació a primària
Matriculació a secundària
Del 20 al 28 de maig
12 de juny
Del 13 al 17 de juny
21 de juny
Del 24 al 28 de juny
Del 24 al 28 de juny
Del 26 de juny al 6 de juliol

HORARI DE SECRETARIA PER A PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Dilluns, dimarts i dijous
Dimecres i divendres
De 9:30 h a 12:00 h i de 14:30 h a 16:00 h
De 9:30 h a 12:00 h
FORA D’AQUESTS HORARIS NO S’AGAFARAN SOL·LICITUDS

HORARI DE SECRETARIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
Dilluns a divendres
De 09:00 h. a 13:00 h
MOLT IMPORTANT FORMALITZAR MATRÍCULA.
SI NO ES FA ES PERDRÀ LA PLAÇA.

Per a més informació podeu accedir al web de l’oficina virtual d’escolarització.
escolaritzacio.caib.es