|

MEDIACIÓ ESCOLAR

 

En el nostre centre, gràcies a la col·laboració de l’APA, tenim implantat un PROGRAMA DE MEDIACIÓ ESCOLAR. Consisteix en un mètode alternatiu de resolució de conflictes que té com a finalitat que dues parts arribin conjuntamernt a un acord  mitjançant el diàleg amb  l’ajuda d’una tercera persona o mediador.

La mediació parteix de la consideració dels conflictes com a situacions que hem d’aprendre a resoldre  amb unes adequades habilitats comunicatives (diàleg, assertivitat, empatia, escolta,…). Es fonamenta en els  principis de convivència democràtica i pacífica, millorant les relacions entre els alumnes  i afavorint el clima de convivència en el centre.

La mediació té les següents carácterístiques :

  • Es voluntària. Les parts en conflicte han d’anar a mediació voluntariamente.
  • Es confidencial. Ningú pot conèixer el contingut del que s’ha tractat en el procés de mediació..
  • Els acords es prenen lliurement entre les dues parts en conflicte.

 

ELS ALUMNES MEDIADORS EXPLIQUEN ALS SEUS COMPANYS EN QUÈ CONSISTEIX LA MEDIACIÓ.

 

Publicaciones Similares