Curs 2022-2023: Llibres, llicències, material, roba, dispositius

Llicències, llibres i material 2022-2023

Licencias, libros y material 2022-2023

A continuació teniu les informacions necessàries per preparar el proper curs i realitzar les reserves que calguin. A continuación tenéis las informaciones necesarias para preparar el próximo curso y realizar las reservas pertinentes.

Document anterior amb enllaços

Cal recordar que el centre estarà tancat per vacances, entre el 25 de juliol i el 17 d’agost, ambdós inclosos. Recordad que el centro permanecerá cerrado por vacaciones, entre el 25 de julio y el 17 de agosto, ambos incluídos.

La resta de dies, l’horari d’atenció al públic és de 9’00 a 13’00 hores. El resto de días, el horario de atención al público es de 9’00 a 13’00 horas.

Pel tema dels dispositius chromebooks, clicau sobre l’enllaç: https://porciuncula.org/?p=4333

Davant les preguntes realitzades al centre, s’anuncia que hi haurà la possibilitat d’adquirir material a totes aquelles famílies que en facin la reserva.

Ante las preguntas formuladas al centro, se anuncia que habrá la posibilidad de adquirir material a todas aquellas famílias que realicen la reserva.

DIES DE RECOLLIDA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR: 22, 23, 24, 25, 26, 29 i 30 d’agost (entrau a cita prèvia). LLOC: Sala de reunions, per la part de la plaça

DIES DE RECOLLIDA DE ROBA: 29, 30, 31 d’agost, 1 i 2 de setembre (entrau a cita prèvia).

Publicaciones Similares