Procés d’escolarització curs 22-23

Presentació de sol·licituds
Llistes provisionals
Reclamacions
Llistes definitives
Matriculació a infantil
Matriculació a primària
Matriculació a secundària
Del 9 al 20 de maig
7 de juny
Del 8 al 10 de juny
22 de juny
Del 23 al 28 de juny
Del 27 al 30 de juny
Del 27 de juny a l’1 de juliol

HORARI DE SECRETARIA PER PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Dilluns, dimarts i dijous
Dimecres i divendres
De 9:30 h a 12:00 h i de 15:00 h a 16:00 h
De 9:30 h a 12:00 h
FORA D’AQUESTS HORARIS NO S’AGAFARAN SOL·LICITUDS

HORARI DE SECRETARIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
Dilluns a divendres
De 09:00 h. a 13:00 h
MOLT IMPORTANT FORMALITZAR MATRÍCULA.
SI NO ES FA ES PERDRÀ LA PLAÇA.

Per a més informació podeu accedir al web de l’oficinia virtual d’escolarització.
escolaritzacio.caib.es