A continuació podreu trobar l’horari de tutories i atenció a pares de tots els professors d’educació secundària.

Per concertar una reunió amb el professorat ho podeu fer per mitjà de l’agenda, cridant a la secretaria del centre o bé, contactant directament amb el professor/a per correu electrònic.

 
PROFESSOR HORA ATENCIÓ PARES EMAIL
ALBERTÍ CAMPINS, AINA Dimecres 12’05 aalberti@porciuncula.org
ARRABÉ GARCIA, ANA MARIA Dilluns 8’00 amarrabe@porciuncula.org
BARCELÓ RADO, MIQUEL ANGEL Dilluns 9’45 mabarcelo@porciuncula.org
BESTARD PUIG, PAU Dijous 14’30 pbestard@porciuncula.org
BLANCO MUÑOZ-TORRERO, MANUEL Dilluns 11’10 mblanco@porciuncula.org
CERVERA, MARIONA Dimecres 12’05 mcervera@porciuncula.org
DEIÀ NIGORRA, JOANA Ma Divendres 9’45 jmdeia@porciuncula.org
FERRER NADAL, AGNÈS Divendres 11’10 ferrernadal.ci@gmail.com
aferrer@porciuncula.org
FIOL FEMENIAS, JAUME jfiol@porciuncula.org
GARAU VADELL, CATALINA Dimarts 9’45 cgarau@porciuncula.org
GARRIGÓ HOMAR, ROSA M. Dijous 8’00 rmgarrigo@porciuncula.org
GELABERT PLANAS. SOFÍA Dilluns 12’05 sgelabert@porciuncula.org
ISERN SERRA, JOAN Dimecres 11’00 jisern@porciuncula.org
MORLÀ MOURE, MATEU Dimarts 12’05 mmorla@porciuncula.org
OLMO CERRO, ADRIÁN Dilluns 8’50 aolmo@porciuncula.org
PÉREZ GARCÍA, SUSANA Dimecres 9’00 sperez@porciuncula.org
RIUTORT CLOQUELL, JOANA Ma Dimecres 11’10 jmriutort@porciuncula.org
SALAS GÓMEZ, MARGALIDA Dimecres 12’05 msalas@porciuncula.org
SALVÀ CAPÓ, CATALINA csalva@porciuncula.org
SASTRE VALLESPIR, FRANCISCA Dilluns 11’10 xsastre@porciuncula.org
TORRENS GELABERT, AINA I. Dimarts 12’05 atorrens@porciuncula.org
VALLBONA CONTESTÍ, TIANA Dilluns 13’35 tvallbona@porciuncula.org

Directora de secundària (Catalina Salvà). Cal concertar cita al telèfon 971269912 o bé al mail direccio.secundaria@porciuncula.org

Encarregat de menjador (Sol·licitant entrevista ) els dimecres a les 13.00h.