A continuació teniu la informació que s’ha donat a cada una de les reunions:

11r ESO A: https://docs.google.com/presentation/d/14abtFGNiLNLknIRXZ9YfjL0EQ6f3mEtCSrQGBt-C4b4/edit?usp=sharing

1r ESO B: https://docs.google.com/presentation/d/1naMWk93XSj-kzibnIDW_AysEcyMtGHsjqCirwFZnqDA/edit?usp=sharing

1r ESO C: https://docs.google.com/presentation/d/1CPF0yBl8rEbi86l1U9KQOIXPw6Xv48bOLFfViItFpYk/edit?usp=sharing

22n ESO A: https://docs.google.com/presentation/d/1EOUOzzpDO4292QHS0VsAhiocxRUHE3xkBl6Od4Xczbs/edit?usp=sharing

2n ESO B: https://docs.google.com/presentation/d/1fOceRuJ4ohgf5aTgb0E4SG7MrQCqHaGfIWZ5xhiUzZQ/edit?usp=sharing

2n ESO C: https://docs.google.com/presentation/d/1RrUM0cyGYZBU7q0W_BSiuOa9JsxjsOw1NikqyC2X_hY/edit?usp=sharing

2n ESO D (PMAR): https://docs.google.com/presentation/d/1XFWhmaHHZ3j1Bj8QAjW6sEhjD_c5qVtNSFI-bOq5D2s/edit?usp=sharing

33r ESO A,B,C (PMAR): https://docs.google.com/presentation/d/1aqUrOw4uLIhHxtbUTagPi1qzer-iy1vOk8TJsqCFeGk/edit?usp=sharing

44t ESO: https://docs.google.com/presentation/d/1CPF0yBl8rEbi86l1U9KQOIXPw6Xv48bOLFfViItFpYk/edit?usp=sharing

INFORMACIÓN DE TODOS LOS CURSOS, EN CASTELLANO: https://docs.google.com/presentation/d/196jgU7xQZb3vZedkRtI7mCnV1Ytcb5Za_TUPOdpXZxY/edit?usp=sharing

Una vegada realitzats els canvis i afegits els cursos és el moment de realitzar les reunions informatives de principi de curs.

(Una vez realizados los cambios y añadidos los cursos, es el momento de realizar las reuniones informativas de principio de curso)

Totes les reunions seran online i amb la llengua vehicular del centre que és el català. (Todas las reuniones serán online y con la lengua vehicular del centro que és el català)

Per a totes aquelles famílies que vulguin la reunió en castellà, o que no hagin pogut assistir a les reunions convocades per al seu curs, hi haurà una reunió específica indicada a la taula. (Para todas aquellas familias que deseen una reunión en castellano, o que no hayan podido asistir a las reuniones convocadas para su curso, tendremos una reunión específica indicada en la tabla adjunta)

  • TRES ANYS (4t infantil)- DIVENDRES 10 DE SETEMBRE A LES 16’00 HORES.

Enllaç: https://meet.google.com/cfj-simt-imp

QUATRE ANYS (5è infantil)- DIMECRES 29 DE SETEMBRE A LES 15’00 HORES AL TEATRE DE L’ESCOLA.

CINC ANYS (6è infantil)- DIMECRES 22 DE SETEMBRE A LES 16’00 HORES.

PRIMER DE PRIMÀRIA- DIMECRES 29 DE SETEMBRE A LES 17’30 HORES AL TEATRE DE L’ESCOLA.

SEGON DE PRIMÀRIA-DIMECRES 29 DE SETEMBRE A LES 16’00 HORES AL TEATRE DE L’ESCOLA.

TERCER DE PRIMÀRIA (ON LINE)- DIMECRES 6 D’OCTUBRE A LES 16’00 HORES.

Enllaç: https://meet.google.com/ntn-piby-hrg

QUART DE PRIMÀRIA (ON LINE)- DILLUNS 4 D’OCTUBRE A LES 17’30 HORES.

CINQUÈ DE PRIMÀRIA (ON LINE)-DILLUNS 27 DE SETEMBRE A LES 18’00 HORES.

Enllaç: https://meet.google.com/adk-dxrx-pxg

SISÈ DE PRIMÀRIA (PRESENCIAL)- DIJOUS 30 DE SETEMBRE A LES 17’00 HORES AL TEATRE DE L’ESCOLA.

Related posts