La intervenció dels alumnes en la resolució de conflictes és un element fonamental del nostre Projecte educatiu.  Continuam treballant per a consolidar en el nostre centre la CULTURA DE LA MEDIACIÓ , conscienciant del valor positiu del conflicte com a oportunitat i eina de creixement personal.

Related posts