Instal·lacions

Les instla·lacions són les següentes: