La psicomotricitat afavoreix l’evolució corporal i, mitjançant moviments, els nins desenvolupen les seves potencialitats sensiomotores, afectives, cognitives i relacionals.

Aquesta disciplina abarca el desenvolupament global del nin (moviment, emoció i cognició).

Els nins descobreixen el medi i aprenen a relacionar-se i a integrar-se socialment.

 

Related posts