Els alumnes de 5è de Primària varen experimentar al laboratori el que han estudiat a l’assignatura de Naturals. Varen comprovar com es cerca la densitat d’una substància, varen poder fer la doble pesada, les propietats dels líquids….

Així a l’aula s’explica la part teòrica i al laboratori els alumnes poden tocar amb les seves mans el que han après a les classes de Naturals. Varen emprar la bàscula, les probetes, tot el material de laboratori per a què experimentassin per a ells mateixos les propietats específiques de la matèria.

Ja són tot uns experts!!!

Related posts