4: Candidatures

Presentau les vostres candidatures.

Podeu trobar les paperetes a secretaría.

Animau-vos a participar.

3: Competències del Consell Escolar

2: Calendari eleccions Consell Escolar

A continuació publicam el calendari d’eleccions al Consell Escolar i la normativa corresponent, entre elles, les seves funcions.

Vos animam a incorporar-vos.

Segons aquesta normativa (Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre), són competències del Consell Escolar:

1: Informació eleccions Consell Escolar

Aquest curs cal renovar els membres del Consell Escolar, ja que ens tocava el curs passat i no pogué ser.

A continuació vos posam la informació i el calendari.

Related posts