Equip Pedagògic

Departament de pastoral

Càrrec

Membre de la comunitat franciscana T.O.R.


Directores titulars
pedagògiques

Coordinadora de Pastoral a Secundària

Secretari del Departament, Coordinador de Pastoral a Primària i mestre de Religió a 5è i 6è Primària

Professor de Religió de Secundària.

Coordinadores de Pastoral a Infantil i primer cicle de Primària

Professors col·laboradors de Secundària

Mestres col·laboradors de Primària

Nom

Fra Jordi Perelló, TOR

Cati Salva

Laura Muñoz

Aina Torrens

Jaume Almendro

Joan Isern

Caty Bonet

Coloma Bestard

Inés Ferrer

Mariona Cervera

Miquel Quetgles

Xisca Sastre

Albert Viver

Inés Feliu

Maria Cifre

Departament Pastoral