La conselleria d’Educació i Universitat ha iniciat l’elaboració d’un model propi d’avaluació externa amb caràcter diagnòstic. Per aquest motiu, durant els dies 8, 9 i 10 de maig de 2018  hem realitzat una avaluació diagnòstica  que consisteix en un conjunt de proves que s’apliquen a l’alumnat de sisè curs d’educació primària de tots els centres. Es tracta de realitzar exercicis vinculats a les competències en comunicació lingüística (català, castellà i anglès), a la competència matemàtica i a la competència en ciència i tecnologia. L’objectiu  és valorar la capacitat que té l’alumnat d’utilitzar i d’aplicar en la vida quotidiana els coneixements i les destreses adquirides.

 

Related posts