El centre informa que s’ha publicat la resolució del conseller d’Educació i Universitat de l’11 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019

Del 23 de maig al 8 de juny és el termini per sol·licitar aquests ajuts.

La documentació la teniu a la secretaria del centre.

Més informació a:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387

Related posts