Des d’Escola Catòlica de les Illes Balears s’han generat les següents infografies que recullen els protocols d’actuació dels Centres Educatius davant un cas positiu de COVID-19

Infografia covid 1: ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN ALUMNE/A DEL CENTRE

Infografia covid 2: ACTUACIÓ DAVANT UN CAS D’UN ALUMNE AMB POSITIU CONFIRMAT

Infografia covid 3: ACTUACIÓ DAVANT UN CAS D’UN TREBALLADOR AMB POSITIU CONFIRMAT

Infografia covid 4: INFORMACIÓ RELLEVANT

Related posts