Dins del marc del nostre VALOR ANUAL, LA MISERICÒRDIA, desenvolupam accions per a l’assoliment de valors com la solidaritat i el respecte . Per  aquest motiu, consideram que activitats com les trobades intergeneracionals són sumament positives. Posar en contacte a petits i grans són experiències on tots aprenen, i de la que tots gaudeixen. A la nostra escola desenvolupam el valor de responsabilitat social amb aquestes trobades que ens fan crèixer a tots. 

Els intercanvis generacionals tenen un munt d’aspectes positius per ambdues parts. S’ha demostrat que aquestes trobades augmenten la motivació de la gent gran, així com la seva activitat habitual. Per altra banda, els més joves es poden apropar a una altra realitat, que els fa canviar la seva actitud respecte a la figura de la persona gran. La gent gran s’omple de satisfacció al poder explicar la seva experiència, tot allò que han viscut i adquirit durant els anys. Els petits són “tot orelles».

Són molt més que trobades lúdiques. L’ambient que es genera és de joc, d’empatia, d’harmonia… però els resultats van molt més enllà. Aquestes trobades tenen una funció terapèutica per a la gent gran, i transformadora per als més petits.

.

Related posts